OSP Nasielsk  Ochotnicza Straż Pożarna Nasielsk


Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku jest jedną z najstarszych jednostek w gminie Nasielsk i liczy już w sobie ponad 110 lat. Wspolnota OSP zastała założona w 1904roku i fukcjonuje do dziś. Jesteśmy umndurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami a pomoc mieszkańcom staramy się nieść o każdej porze dnia i nocy. Od kilu lat jesteśmy wpisani do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Najcześciej czytane na naszej stronie